Політика конфіденційності

Адміністрація сайту polaroid.printstudio.top (далі – Сайт) дотримується принципів захисту і поваги особистої інформації Користувачів та розробила дану політику конфіденційності на виконання пункту 1.5. Угоди Користувача. Дана політика є основою для обробки, зберігання та використання персональних даних, отриманих від Користувачів.

Дана Політика конфіденційності діє відносно всієї інформації, яку Сайт може отримати про Користувача під час перегляду Сайту та замовлення товарів та послуг на Сайті.

1.ТЕРМІНИ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується Користувача.

1.1.2. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.3. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп’ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.4. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

2.3. Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, розміщеними на Сайті.

2.4. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем при здійсненні замовлення.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації Сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації Сайту при реєстрації на Сайті або при оформленні замовлення.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті в розділі про реєстрацію та при оформленні замовлення і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача – для фізичних осіб, назву – для юридичних осіб;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки;

3.2.5. місце проживання Користувача.

3.3. Також Сайт захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи: IP адреса; інформація з cookies; інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами); час доступу; адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок; реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. У разі заборони на збереження або при видаленні файлів cookies можливості роботи з параметрами і вподобаннями Користувача, а також можливості налаштування персонального інтерфейсу можуть бути значно обмежені.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.3.3. Користувач завантажує власні фотографії для оформлення замовлення в онлайн-редактор на Сайті, Адміністрація зобов’язується не використовувати ці фотографії в своїх цілях та не розповсюджувати їх без згоди Користувача.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Використання особистої інформації може проводитися з метою реалізації цивільно-правових відносин, в тому числі:

4.1.1. Виконання договірних зобов’язань з надання послуг;

4.1.2. Надання можливості доступу до сервісу Сайту;

4.1.3. Для ідентифікації відвідувача як Користувача Сайту;

4.1.4. З метою пропозиції власних послуг, відправки комерційних пропозицій та інформації поштою, електронною поштою, передачі будь-якої інформації, відмінної від предмета договору;

4.1.5. Обробки платежів, поштових адрес, проведення розрахункових операцій, ведення бухгалтерської, податкової та статистичної звітності;

4.1.6. Підвищення якості послуг, що надаються, спрощення роботи з Сайтом, поліпшення його матеріалів.

4.1.7. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту.

4.1.8. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту.

4.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту має право передавати персональні дані виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація Сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом та здійснення замовлення на Сайті.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація Сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація Сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. Адміністрація Сайту не несе відповідальність у разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації, якщо дана Конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої особи до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована у випадку, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічних засобів зв’язку, в сфері дії Адміністрації Сайту, Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збиток, нанесений таким доступом.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Адміністрація Сайту вносить зміни та доповнення в Політику конфіденційності без попереднього повідомлення та згоди Користувача.Зміни набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті. Використання Користувачем матеріалів Сайту після зміни Політики конфіденційності автоматично означає їх прийняття.

8.2. Ця Політика конфіденційності регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані нею, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.